AN NINH-QUỐC PHÒNG
Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực PCCC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an
31/03/2022 10:44:49

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang thực hiện 46 thủ tục hành chính tại 4 cấp, gồm: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành Công an năm 2022 và Kế hoạch số 12/KH-BCA-V01 ngày 12/01/2022 của Bộ Công an triển khai thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA, sẽ có 25 thủ tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 21 thủ tục thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Trong đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai thực hiện 18 thủ tục (12 thủ tục mức độ 4 và 6 thủ tục mức độ 3) trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Đối với 28 thủ tục (13 thủ tục mức độ 4 và 15 thủ tục mức độ 3) thuộc thẩm quyền của Công an địa phương (3 cấp: tỉnh, huyện và xã), Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tích hợp quy trình, rà soát cấu hình tài khoản đăng nhập, cấp chữ ký số, đồng thời tập huấn, hướng dẫn Công an địa phương tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ được triển khai theo lộ trình:

Từ ngày 21/01/2022, cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 đối với 07 thủ tục hành chính:

 • Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;
 • Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;
 • Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Cấp Giấp chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Từ tháng 3/2022, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 05 thủ tục hành chính sau:

 • Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy;
 • Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy;
 • Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính khác theo Quy định của Bộ Công an sẽ được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hoàn thành trong tháng 3/2022.

Đề nghị cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC thực hiện việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Địa chỉ truy cập: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 311
Trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 15:43:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 27
Tháng này: 4,526
Tất cả: 107,321