CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi vụ Xuân - năm 2022
07/03/2022 10:22:34

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về Phát triển sản xuất chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022; trên cơ sở kết quả điều tra tổng đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi vào thời điểm tháng 02/2022 của các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện, Tổ công tác tăng cường và các cơ quan chuyên môn có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi vụ Xuân năm 2022.

UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc Ban Thú y xã triển khai thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu tiêm phòng được giao. Thường xuyên báo cáo tiến độ tiêm phòng về UBND huyện để đôn đốc và chỉ đạo thực hiện. Khi thực hiện công tác tiêm phòng cần đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1809
Trước & đúng hạn: 1807
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 23:27:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 21
Tháng này: 2,525
Tất cả: 112,626