CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
HẢI DƯƠNG XÁC ĐỊNH 8 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2022
17/01/2022 10:03:53

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, năm 2022, với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nội dung đột phá, định hướng lớn của ngành là “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo”, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm với chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”.
Ngày 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.
Tại điềm cầu chính - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động
Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác Tuyên giáo, hệ thống Ban Tuyên giáo toàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021.
Ngành Tuyên giáo tỉnh Hải Dương đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kịp thời, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu, tiến độ, gắn với xây dựng Chương trình hành động, các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Công tác tuyên truyền được đổi mới, sáng tạo triển khai trên tất cả các kênh, các nền tảng, các phương tiện thông tin. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng với nhiều hoạt động, hình thức phong phú. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tham mưu thực hiện theo hướng thực chất, sáng tạo.
Ban Tuyên giáo các cấp đã sớm tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, đồng thời tham mưu với cấp ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng, ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 05/8/2021 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo hướng cụ thể, thực chất.
Việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều đổi mới tích cực, chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các cấp là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, đã chủ động tham mưu với Tiểu ban tuyên truyền phòng chống dịch, với cấp ủy triển khai nhiều văn bản, hướng dẫn tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về phòng, chống dịch.
Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tham mưu cho cấp ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực khoa giáo; nắm bắt dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; công tác phòng, chống dịch COVID-19...
Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2022 dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tác động sâu sắc đến công tác Tuyên giáo, đòi hỏi công tác Tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.
Đồng chí cho biết, với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nội dung đột phá, định hướng lớn của ngành trong năm 2022 là “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo”, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 với chủ đề “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”.
Theo đó, hệ thống Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dự luận xã hội… Bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19. Tập trung tham mưu xây dựng Đảng về đạo đức, tham mưu triển khai có hiệu quả Kế hoạch BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, theo tinh thần “ 5 rõ”, gắn học tập với làm theo, tạo nét mới trong triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đăng ký, xây dựng kế hoạch nêu gương. Tiếp tục nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của các cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp…
Trong các nhiệm vụ trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ 3 nhiệm vụ đột phá của ngành trong năm 2022 là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về khát vọng phát triển, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập, làm theo và nêu gương. Chuyển đổi số công tác
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 909
Trước & đúng hạn: 907
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/06/2023 03:53:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 20
Tháng này: 3,644
Tất cả: 109,953