CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến năm 2022 đạt hơn 67%
06/01/2023 10:23:21

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tiếp tục được huyện chỉ đạo triển khai quyết liệt. Năm 2022 huyện đã thực hiện niêm yết công khai 340 thủ tục hành chính cấp huyện và 163 thủ tục hành chính cấp xã, trong đó bao gồm cả TTHC của các cơ quan ngành dọc như bảo hiểm xã hội, công an, quốc phòng trên cổng dịch vụ công quốc gia; cổng thông tin điện tử huyện và tại bộ phận một cửa của huyện, xã. Đồng chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC; kịp thời xử lý 2 phản ánh kiến nghị của người dân theo quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4 đầy đủ, chính xác. Nhờ đó, năm qua toàn huyện đã giải quyết được 61.537 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn: 60.573, đúng hạn: 882 hồ sơ. Số hồ sơ được giải quyết trực tuyến là 41.524 hồ sơ, đạt tỷ lệ 67,4%; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 20.050 hồ sơ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, năm 2023 huyện đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn; tập trung, thường xuyên theo dõi để cập nhật thủ tục hành chính trên phần mềm, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động của Bộ phận Một cửa hai cấp huyện, xã. Thực hiện rà soát, phối hợp với các Sở, Ban, ngành rà soát để phục vụ cho công tác xây dựng quy trình điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, công dân về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 311
Trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 15:41:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 27
Tháng này: 4,526
Tất cả: 107,321