CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây
19/03/2022 10:46:15

Hội đồng GPMB huyện nhà vừa triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương, đoạn qua địa bàn huyện Tứ Kỳ.

Theo đó, tổng diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp phải giải phóng mặt bằng là 242.775,7m2 Trong đó, đất cần giải phóng tại xã Hà Kỳ là 119.315,7; tại xã Phượng Kỳ là 29.210,6m2 và tại xã Cộng Lạc là 94.249,4m2. Phấn đấu đến hết tháng 4/2022 cơ bản xác định xong nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân thuộc phạm vi GPMB, tổ chức kiểm kê, kiểm đếm lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ có đất LUC. Đến hết tháng 5/2022 bàn giao cơ bản phần đất nông nghiệp cho Chủ đầu tư. Đến hết tháng 6/2022 bàn giao cơ bản mặt bằng cho Chủ đầu tư. Trong tháng 7/2022 sẽ giải quyết các tồn tại, vướng mắc còn lại đối với việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, thủ trưởng các phòng ban chức năng liên quan của huyện; các thành viên của Hội đồng GPMB; thành viên tổ công tác, căn cứ phân công nhiệm vụ, căn cứ kế hoạch trên, chủ động triển khai công việc có hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo các quy định của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc cần phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Hội đồng GPMB huyện, Lãnh đạo UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo và tháo gỡ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 625
Trước & đúng hạn: 623
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 12:54:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 15
Tháng này: 3,303
Tất cả: 99,813