GIÁO DỤC-Y TẾ
SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CẤP GIẤY CHO NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ HƯỞNG BHXH
03/03/2022 02:09:10

Ngày 01/3/2022, Sở Y tế Hải Dương ban hành công văn số 414/ SYT-NVY về việc hướng dẫn tạm thời cấp giấy cho người mắc COVID-19 tại nhà (nơi lưu trú) hưởng BHXH.

Căn cứ Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về Quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế; Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động; Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế về việc hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời chế độ BHXH của người lao động bị nhiễm COVID-19 (gọi tắt là F0) được quản lý, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn, đơn vị trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:
1. Căn cứ Danh sách quản lý, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú (của đơn vị), Trạm Y tế xã phường, thị trấn, đơn vị thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Phụ lục số 07 kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
2. Các đơn vị đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 26, Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
3. Cập nhật thông tin người bệnh COVID-19 được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH lên Cổng thông tin giám định BHYT https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn của cơ quan BHXH.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 08:01:34)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tháng này: 12,762
Tất cả: 104,071