VĂN HÓA-XÃ HỘI
Bài tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2021
19/10/2021 03:42:06

Hội LHPN Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử, 91 năm qua Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPH Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021), chúng ta cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, những năm qua.

Kính thưa toàn thể nhân dân cùng các bà, các mẹ và các chị !

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là một chặng đường dài, nhiều gian nan thách thức nhưng cũng đầy oanh liệt, với những chiến công chói ngời. Ở đó con người Việt Nam - một nửa là phụ nữ được tôi luyện và trưởng thành 91 năm qua, đã viết tiếp những trang sử hào hùng chói lọi trong truyền thống của phụ nữ Việt Nam, từ thời Bà Trưng Bà Triệu. Trong mấy ngàn năm lịch sử ấy phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu và hiển nhiên trong lịch sử dân tộc.

- Là lực lượng chính trong lao động sản xuất

- Là những chiến sĩ chống giặc ngoại xâm kiên cường dũng cảm,

- Là những người lao động trí óc và lao động chân tay cần cù, thông minh, sáng tạo,

- là người nghệ sĩ bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

- Đặc biệt ở thời kỳ nào, giai đoạn nào của đất nước họ vẫn luôn là người vợ đảm đang, chung thuỷ, người mẹ dịu hiền, người con hiếu nghĩa, người sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng và mãi mãi là người “giữ lửa, xây tổ ấm trong mỗi gia đình mà không ai có thể thay thế được.

Nhưng dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nên luôn có nhu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay sau khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã đề cập đến việc phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ, để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà vào ngày 20/10/1930, Hội phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc

Qua các thời kỳ cách mạng có các tổ chức phụ nữ như: Hội phụ nữ giải phóng (1930-1935), Hội phụ nữ Dân Chủ (1936-1939), Hội phụ nữ Phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941), Hội LHPN Việt Nam (20/10/1946). Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trung thành tuyệt đối dưới cờ Đảng quang vinh và là nơi tập trung lôi cuốn hàng triệu triệu phụ nữ, tham gia các cuộc đấu tranh giành độc lập xây dựng đất nước. Đồng thời là cái nôi sinh ra những tấm gương anh hùng bất khuất đời đời ghi nhớ như: Mẹ Suốt, mẹ Tơm, chị Võ Thị Sáu... Tất cả đã tạc lên hình ảnh người phụ nữ kiên trung bất khuất làm tô thắm thêm trang lịch sử oanh liệt hào hùng và góp phần làm nên kỳ tích vẻ vang, làm rạng danh cho non sông đất nước Việt Nam.

Kính thưa toàn thể nhân dân cùng các bà, các mẹ và các chị !

Cùng với phong trào phụ nữ cả nước, Phụ nữ xã nhà, ngay từ những năm 1930 nhiều các bà, các chị đã tham gia nuôi dấu cán bộ , làm giao thông liên lạc, tham gia các tổ chức Tương tế, Ái hữu, Hội truyền bá quốc ngữ...góp phần cho thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945. Giai đoạn này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu quyết tâm khôi phục, xây dựng tổ chức hội.

Trên mặt trận sản xuất ở giai đoạn này chị em cũng là lực lượng chủ yếu, tham gia tích cực vào phong trào làm giao thông thuỷ lợi như tổ thuỷ nông thôn Nghi Khê (Tân Kỳ) được công nhận là lá cờ đầu của huyện về công tác thuỷ nông. Năm 1960 chị em đã tham gia hoàn thành 2 con đường liên huyện Ngã Tư Mắc – Quán Ngái, Phạm Xá- Gia Lộc, tạo điều kiện giao lưu thuận lơi giữa 2 huyện và phục vụ chiến đấu.

Không chỉ trên mặt trận sản xuất, mà trong lĩnh vực chính trị cũng đã xuất hiện những nữ cán bộ giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Trong kháng chiến, phát huy truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh’’ nhiều chị không tiếc tuổi thanh xuân đã xung phong lên đường đi bộ đội, tham gia dân công hoả tuyến để bảo vệ tổ quốc.

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất nước còn nhiều khó khăn, Phụ nữ xã nhà lại phấn đấu bền bỉ vươn lên trong phong trào" Người phụ nữ xây dựng và bảo vệ tổ quốc" đóng góp sức lực, trí tuệ của mình trên mọi lĩnh vực. Cùng với sự trưởng thành của phong trào phụ nữ cả nước, hội liên hiệp phụ nữ xã nhà đã trải qua 26 kỳ Đại hội, tổ chức Hội luôn được củng cố và ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn đổi mới nội dung, hình thức thực hiện có hiệu quả, gắn kết giữa phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của hội với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, hội LHPN đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ quê hương, những thành tích và sự đóng góp to lớn của phụ nữ xã nhà luôn được cấp uỷ đảng, chính quyền, huyện hội, tỉnh hội, TW Hội LHPN Việt Nam ghi nhận và đã trao tặng cho cơ sở hội nhiều = khen, giấy khen và cờ thi đua của TW hội LHPN Việt Nam. Đó là những sự kiện, dấu son tô đậm, là minh chứng sống động thuyết phục về vai trò, vị thế của hội LHPN xã nhà trên mỗi chặng đường.

Ở mỗi thời kỳ cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội có khác nhau nhưng chị em đã biết vận dụng sáng tạo đề ra những phương hướng hoạt động đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quan tâm đến lợi ích của cán bộ, hội viên do đó hoạt động của Hội luôn thu hút được mọi tổ chức, các thành viên cùng tham gia ủng hộ.

Phát huy những thành quả đã đạt được, chị em phụ nữ tiếp tục tích cực tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực của mình vào sự nghiệp cách mạng. Tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, công tác xã hội, trong quản lý kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng góp phần xoá đói giảm nghèo. Dù ở bất cứ lĩnh vực hoạt động nào phụ nữ đều phát huy và làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng quê hương làm cho bộ mặt nông thôn mới, ngày càng đổi mới.

Cùng với các hoạt động trên, việc thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" đã được các cấp uỷ Đảng đặc biệt quan tâm. Với trách nhiệm cuả mình Hội phụ nữ đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Những năm qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ được chú trọng, địa vị người phụ nữ trong xã hội tiếp tục được khẳng định.

Thưa toàn thể các bà, các chị!

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Nối dõi truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, phát huy truyền thống tốt đẹp của phong trào phụ nữ những năm qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội và các mục tiêu chính trị kinh tế của địa phương. BCH Hội LHPN xã nhà phát động phong trào thi đua trong thời gian tới như sau:

Một là:.

Mỗi cán bộ hội viên Phụ nữ tích cực lao động sản xuất, ứng dụng Khoa học kỹ thật vào chăn nuôi, trồng trọt và chăm sóc cây vụ đông kịp thời vụ, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây rau màu có giá trị kinh tế cao, để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm 2021.

Hai là: Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chuẩn của phong trào thi đua. Học tập các tiêu chuẩn đạo đức lối sống của người cán bộ, hội viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Triển khai sâu rộng cuộc vận động " Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" và phấn đấu rèn luyện phẩm chất "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang".

Ba là: Các tổ hội duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, trong đó chú trọng hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ cùng với nhân dân trong toàn xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Bốn là: Tích cực thi đua làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đoạn đường tự quản, duy trì và nhân rộng mô hình đoạn đường hoa “hội viên phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình”, phấn đấu 97% gia đình phụ nữ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá và 99% gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương đúng thời gian quy định.

Năm là:. Thực hiện tốt quy chế hoạt động nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tứ Kỳ, thu nộp lãi, gốc, tiết kiệm đúng thời gian quy định. 100% các thành viên sử dụng vốn đúng mục đích, không ai bị thu hồi vốn.

Sáu là: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh HảiDương lần thứ 17 tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13

Vậy BCH hội LHPN xã Tân Kỳ kính mong các bà, các mẹ và toàn thể chị em hội viên HLHPN xã nhà, hãy phát huy truyền thống Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới “Năng động-sáng tạo - trung hậu- đảm đang” để cùng với Đảng bộ và nhân dân xã nhà hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương năm 2021.

Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể nhân dân, cùng các bà, các mẹ và toàn thể chị em mạnh khoẻ, hạnh phúc.

(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.4%
Số hồ sơ xử lý: 320
Trước & đúng hạn: 318
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/05/2022 07:32:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 96
Hôm nay: 259
Tháng này: 19,196
Tất cả: 88,458