AN NINH-QUỐC PHÒNG
Nâng cao chất lượng cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Hải Dương - 75 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang”
11/02/2022 10:26:48

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện Cuộc thi tìm hiểu “LLVT tỉnh Hải Dương - 75 năm một chặng đường vẻ vang”, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban giám hiệu các trường THPT đã tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Cuộc thi; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; chủ động tổ chức phát động Cuộc thi đến đông đảo cán bộ, công chức, chiến sĩ LLVT, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện cùng hưởng ứng và tham gia. Đồng thời, tập trung công sức, thời gian, kinh phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên chuẩn bị và hoàn thành bài thi chất lượng cao. Tuy nhiên, qua theo dõi, một số đơn vị còn chưa thật sự quan tâm đến chất lượng cuộc thi; công tác phối hợp tuyên truyền, động viên, đôn đốc các đối tượng tham gia cuộc thi còn hạn chế.

Để cuộc thi bảo đảm mục đích, ý nghĩa, chất lượng, lan tỏa truyền thống của LLVT tỉnh qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị xác định Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2022, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện; đoàn viên thanh niên, hội viên các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện… tham gia với số lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất, để tạo sức lan tỏa của cuộc thi. Phối hợp tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “LLVT tỉnh Hải Dương - 75 năm một chặng đường vẻ vang” trên nhóm “Sen hồng”. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 14/02 đến ngày 20/3. Báo cáo kết quả cuộc thi bằng văn bản và toàn bộ bài thi (gồm cả bài thi chất lượng cao và bài thi đại trà) về Ban CHQS huyện (qua bộ phận Tuyên huấn) trước ngày 08/02 để tổng hợp, báo cáo cấp trên.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 311
Trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 16:53:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 33
Tháng này: 4,532
Tất cả: 107,327