CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phấn đấu cung cấp 100% thủ tục hành chính công mức độ 4
21/01/2022 09:42:00

Mục tiêu này được nêu trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh năm 2022 của UBND tỉnh.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu 95 - 100% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn.
Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, đạt tỷ lệ tương đương là 50% - 40% - 25%.
Tiếp nhận, xử lý giải quyết đối với các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính, TTHC kịp thời, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Phấn đấu tối thiểu 30% số hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển nội bộ giữa các cơ quan thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% số TTHC có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 và được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
80% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu 30% số người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC không phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện TTHC thành công trước đó.
Để thực hiện các mục tiêu trên, toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định 100% số TTHC...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 625
Trước & đúng hạn: 623
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 06:07:36)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tháng này: 3,296
Tất cả: 99,806