VĂN HÓA-XÃ HỘI
Đăng ký cấp SIM PKI và cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân
10/03/2022 03:15:28

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về việc Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2022; đồng thời để triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ
trọng tâm, đột phá đã được Huyện ủy, UBND huyện xác định trong xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số trên địa bàn huyện năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND
các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng để phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. Đăng ký cấp SIM PKI (
nếu có nhu cầu), đây là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số trên thiết bị di động (như ipad, điện thoại thông minh,...) đảm bảo an toàn, tiện lợi.

Đề nghị Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đăng ký cấp bổ sung chứng thư số cho HĐND các cấpChủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND. Thực hiện việc đăng ký cấp SIM PKI, để triển khai việc ký số trên thiết bị di động (nếu có nhu cầu).

Việc đăng ký cấp SIM PKI, Chứng thư số cho tổ chức, cá nhân đảm bảo hoàn thành trước ngày 16 giờ ngày 25/02. Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận danh sách đăng ký cấp SIM PKI, chứng thư số từ các cơ quan, đơn vị, tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện văn bản đề nghị cấp trên xem xét cấp để triển khai thực hiện.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 625
Trước & đúng hạn: 623
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 12:05:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 15
Tháng này: 3,303
Tất cả: 99,813