CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương
06/01/2023 10:19:34

Để triển khai thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 16/12/2022, của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trưởng phòng Tư pháp huyện chỉ đạo, giao nhiệm vụ công chức chuyên môn cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục TTHC, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại Bộ phận Một cửa huyện xong trước ngày 28/12/2022. Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện theo quy định.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại, điều chỉnh, cập nhật và thực hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC theo thẩm quyền của UBND cấp xã theo quy định. Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp xã theo đúng quy định.

Trưởng Bộ phận Một cửa huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện thực hiện niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện tại Bộ phận Một cửa huyện theo quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để điều chỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện để thực hiện theo quy định. Phối hợp với Đài phát thanh huyện để đưa toàn bộ nội dung Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ http://tuky.haiduong.gov.vn. Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một cửa huyện theo đúng quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 311
Trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 15:42:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 27
Tháng này: 4,526
Tất cả: 107,321