CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Xử lý dứt điểm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng dấu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn
07/03/2022 10:21:41

Thời gian gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được nhiều ý kiến phản ánh cũng như thông tin do Tòa án nhân dân các cấp thụ lý giải quyết các khiếu kiện liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng dấu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh trước đây nhưng chưa được UBND cấp huyện xử lý, đóng dấu trang 3 hoặc thu hồi cấp lại theo quy định tại Quyết định số 2326/QĐUBND ngày 23/7/2000 của UBND tỉnh. Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất cũng như ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp về quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo rà soát đến từng thôn, khu dân cư trên địa bàn, thông tin công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đóng dấu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng chưa được UBND cấp huyện kiểm tra, xử lý, đóng dấu trang 3 theo quy định tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND biết. Đồng thời có biện pháp thông báo, vận động, giải thích và đề nghị người đang quản lý, sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đóng dấu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng chưa được UBND cấp huyện kiểm tra, xử lý, đóng dấu trang 3 nộp về cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc để kiểm tra, đối chiếu, tham mưu xử lý, cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Riêng đối với các giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức nếu có, đề nghị nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Rà soát, xác định các trường hợp trùng lặp diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đóng dấu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh. Có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các trường hợp này theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chủ động rà soát, phối hợp các đơn vị lưu giữ danh sách, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức có đóng dấu chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh từ đó có biện pháp thông tin, yêu cầu, hướng dẫn các tổ chức này thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 625
Trước & đúng hạn: 623
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/06/2022 05:27:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tháng này: 3,296
Tất cả: 99,806