THÔNG BÁO
lịch trực tết nhâm dần của cán bộ, công chức xã Tân Kỳ năm 2022
06/02/2022 09:32:26

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂN KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Tân Kỳ, ngày 26 tháng 01 năm 2022

LỊCH TRỰC TẾT NHÂM DẦN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2022

 
   


TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày trực

Số điện thoại liên lạc

Ghi chú

01

Đ/c Phạm Việt Tiệp

Chủ tịch UBND xã

Ngày 29/01/2022 (27 tết)

Đ/c Tiệp 0983392762

Danh sách trực tết của Công an xã, ANCS có danh sách riêng

Đ/c Nguyễn Thế Tiến

Công chức Văn phòng- Thống kê

Đ/c Tiến 0983268329

02

Đ/c Đào Văn Mai

Phó chủ tịch UBND

Ngày 30/01/2022 (28 tết)

Đ/c Mai 0979877974

Đ/c Nguyễn Hữu Tuynh

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Đ/c Tuynh 0978947085

03

Đ/c Phạm Việt Tiệp

Chủ tịch UBND xã

Ngày 31/01/2022 (29 tết)

Đ/c Tiệp 0983392762

Đ/c Phạm Văn Nam

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Đ/c Nam 0974739783

04

Đ/c Đào Văn Mai

Phó chủ tịch UBND xã

Ngày 31/01/2022 (01 tết)

Đ/c Mai 0979877974

Đ/c Ng: Trọng Cương

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Đ/c Cương 0986054567

05

Đ/c Phạm Việt Tiệp

Chủ tịch UBND xã

Ngày 01/02/2022 (02 tết)

Đ/c Tiệp 0983392762

Đ/c Nguyễn Thế Tiến

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Đ/c Tiến 0983268329

06

Đ/c Đào Văn Mai

Phó chủ tịch UBND xã

Ngày 02/02/2022 (03 tết)

Đ/c Mai 0979877974

Đ/c Phạm Văn Nam

Chỉ huy trưởng QS

Đ/c Nam 0974739783

07

Đ/c Phạm Việt Tiệp

Chủ tịch UBND xã

Ngày 03/02/2021 (04 tết)

Đ/c Tiệp 0983392762

Đ/c Nguyễn Hữu Tuynh

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Đ/c Tuynh 0978947085

Khi có công việc đặc biệt đột xuất phải giải quyết các đồng chí được phân công trực tết liên hệ số máy di động báo cáo đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND xã để điều hành giải quyết công việc; Các đồng chí cán bộ, công chức xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tập trung phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định ANCT - TTAT XH; Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp trước trong và sau tết Nhâm Dần năm 2022./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1028
Trước & đúng hạn: 1026
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 15:25:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tháng này: 1,314
Tất cả: 101,286