CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phấn đấu tất cả người dân đủ điều kiện được kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong năm 2023
09/01/2023 09:02:26

Đây là mục tiêu tại văn bản triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh

Hải Dương phấn đấu trước ngày 15.12.2022 có 100% số người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và trước ngày 25.12.2022 có 100% số người dân đủ điều kiện được thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Phấn đấu đến năm 2023, có 100% số người dân đủ điều kiện được cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Đây là mục tiêu tại văn bản triển khai công tác cấp, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) của tỉnh ký ban hành ngày 8.11.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động… tại đơn vị và công dân cư trú ở địa phương đã được cấp căn cước công dân gắn chip, có sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện ngay việc tải phần mềm VNeID của Bộ Công an để đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1; trường hợp người đã thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định cần kích hoạt sử dụng.

Công an tỉnh chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thu nhận tài khoản định danh điện tử, ưu tiên thu nhận đối với các ngành có số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động như giáo dục, y tế, quân sự, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có kế hoạch tổ chức thu nhận tài khoản định danh điện tử cho công nhân, người lao động...

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên hệ thống thông tin đại chúng, các nền tảng mạng thông tin, mạng xã hội về lợi ích của việc kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên phần mềm VNeID của Bộ Công an.

Văn phòng UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã để người dân nắm bắt thông tin, hưởng ứng, sử dụng các loại tài khoản định danh điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trên Cổng Dịch công quốc gia, của tỉnh. Phối hợp Công an tỉnh theo dõi, đánh giá việc thu nhận hồ sơ cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của các sở, ngành, địa phương để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp, chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn sớm hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng các loại tài khoản định danh điện tử.

Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên, hội viên thực hiện thu nhận, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tích cực phát huy vai trò trong việc hỗ trợ người dân thực hiện việc này...

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 311
Trước & đúng hạn: 309
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 16:51:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 33
Tháng này: 4,532
Tất cả: 107,327