QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2021
19/07/2021 08:39:25

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2021.

Theo Quyết định nêu trên, Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2021 bao gồm: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2021: 13 đề tài, 01 chương trình (04 đề tài, 01 dự án); nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện từ năm 2020 tiếp tục chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021 (13 đề tài, 04 dự án); nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã kết thúc năm 2020 cấp kinh phí sau nghiệm thu, thanh lý năm 2021; hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (bao gồm các hoạt động tổng kết, nghiệm thu và xác định, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ…). Tổng kinh phí được phê duyệt theo Kế hoạch là 28.037.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu đồng). Trong đó, kinh phí cấp năm 2021: 20.425.000.000 đồng; kinh phí cấp năm 2022: 6.200.000.000 đồng; kinh phí cấp năm 2023: 1.360.000.000 đồng; kinh phí cấp năm 2024: 52.000.000 đồng.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021 gồm 13 đề tài, 01 chương trình (04 đề tài, 01 dự án); tổng kinh phí thực hiện là 14.715,0 triệu đồng (trong đó năm 2021: 9.672,0 triệu đồng, năm 2022: 4.340,0 triệu đồng, năm 2023: 691,0 triệu đồng, năm 2024: 12,0 triệu đồng). Dưới đây là thông tin chính về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới được tuyển chọn và phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2021:

I. KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP: 06 đề tài

1. Đề tài: Phát triển sản xuất giống lúa thuần ĐH 12 có năng suất cao, chống chịu một số loại sâu bệnh hại chính tại Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2021

2. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm giống lúa mới Hương Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021

3. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa nếp Hương trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021

4. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất thử hai giống dưa hấu mới F1 AD070 và F1 VT007 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021

5. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống táo mới VC01, VC04 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

6. Đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phòng, chống tổng hợp sâu bệnh hại chính trên cây ổi và na theo hướng an toàn tại Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Bảo vệ thực vật

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

II. KHOA HỌC Y, DƯỢC: 03 đề tài

1. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất cây dược liệu kim ngân hoa (Lonicera japonica Thunb.) theo hướng GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

2. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất viên nang cứng hỗ trợ điều trị bệnh GOUT từ cây lá lốt (Piper Lolot.C.DC)

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

3. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất viên nang hỗ trợ điều trị thiểu năng tuần hoàn não và phòng ngừa loãng xương từ các thảo dược mật nhân, đinh lăng, bạch quả và việt quất

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Thành Đông

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

III. KHOA HỌC XÃ HỘI: 01 đề tài

Đề tài: Xây dựng, áp dụng bộ chỉ số KPI trong giao và đánh giá hiệu quả công việc trong các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Sao đỏ

Thời gian thực hiện: Năm 2021

IV. KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ: 03 đề tài

1. Đề tài: Nghiên cứu kéo dài thời hạn sử dụng đặc sản bánh Gai Ninh Giang Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

2. Đề tài: Xây dựng hệ thống dữ liệu địa chất công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

3. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mô phỏng vào hỗ trợ nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021

V. CHƯƠNG TRÌNH “ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG, NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025: 04 đề tài, 01 dự án

1. Đề tài: Nghiên cứu phục tráng, khai thác và phát triển bền vững giống lúa nếp cái hoa vàng Kinh Môn

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023

2. Đề tài: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa chất lượng, chịu mặn Tiền Hải 1 kết hợp với sử dụng phân bón sinh học Eco - Nutrients gắn với tiêu thụ sản phẩm tại vùng rươi tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Di truyền Nông nghiệp

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

3. Dự án: Xây dựng mô hình phát triển giống lúa Bắc Thịnh gắn với bao tiêu sản phẩm trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Uỷ ban nhân dân huyện Nam Sách

Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022

4. Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa tập trung khoai lang VC7 gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Thanh Miện

Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Miện

Thời gian thực hiện: Năm 2021

5. Đề tài: Xây dựng mô hình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhồi (Pila polita) phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương

Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh Hải Dương

Thời gian thực hiện: Năm 2021

Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2021 đã được xây dựng bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương; theo đúng quy trình và hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ; quá trình tuyển chọn đảm bảo tính khách quan, khoa học và khả thi. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề KH&CN cấp thiết của sản xuất và đời sống, bám sát với định hướng phát triển đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 09:20:01)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tháng này: 12,764
Tất cả: 104,073