NÔNG THÔN MỚI
Tân Kỳ xây dựng hệ thống tiêu thoát nước từ nguồn xã hội hóa
24/09/2021 08:40:32

 
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, trong tháng 9 năm 2021, nhân dân 02 thôn đã tích cực xây dựng hệ thống tiêu thoát nước chung trong khu dân cư, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã
 
 
 
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;tải về5;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1046
Trước & đúng hạn: 1045
Trễ hạn: 1
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 20
Hôm nay: 57
Tháng này: 6,148
Tất cả: 19,420