QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một số huyện
19/03/2022 02:27:07

Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách để quản lý đồng thời các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện bảo đảm hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, giúp chủ đầu tư nâng cao chất lượng quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện một cách tập trung, thống nhất, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện: Cẩm Giàng, Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Thanh Hà và Nam Sách căn cứ các quy định của pháp luật và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án. Chủ tịch UBND huyện quyết định, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án; trong đó phải quy định rõ các quyền, trách nhiệm giữa bộ phận thực hiện chức năng chủ đầu tư và bộ phận thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

File đính kèm:

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 07:52:00)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tháng này: 12,762
Tất cả: 104,071