THÔNG BÁO
Lịch trực tết Nguyên đán của Công an xã Tân Kỳ
06/02/2022 09:34:36

CÔNG AN HUYỆN TỨ KỲ

CÔNG AN XÃ TÂN KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                         Tân Kỳ, ngày 24 tháng 01 năm 2022

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2022

Ca 1: gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Phạm Văn Định – Phó trưởng Công an xã

2. Đ/c Phạm Văn Tiến - Công an viên chính quy.

3. Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn – Công an viên BCT.

Ca 2. Gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Phạm Văn Minh – Trưởng Công an xã.

2. Đ/c Nguyễn Văn Quyết – Công an viên chính quy.

3. Đ/c Nguyễn Hồng Hà – Công an viên chính quy.

4. Đ/c Nguyễn Tá Đoàn – Công an viên BCT.

Ca trực

Ngày/ tháng

CA chính quy

CA bán chuyên trách

Ghi chú

Ca 1

Từ 13h ngày 24/01/2022(tức 22 tháng 12 âm lịch) đến 13h ngày 26/01/2022

(tức 24 tháng 12 âm lịch)

Phạm Văn Định

Phạm Văn Tiến

Nguyễn Hữu Duẩn

 

Ca 2

Từ 13h ngày 26/01/2022 (tức 24 tháng 12 âm lịch)đến 13h ngày 28/01/2022

(tức 26 tháng 12 âm lịch)

Phạm Văn Minh

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Tá Đoàn

 

Ca 1

Từ 13h ngày 28/01/2022 (tức 26 tháng 12 âm lịch) đến 13h ngày 30/01/2022

(tức 28 tháng 12 âm lịch)

Phạm Văn Định

Phạm Văn Tiến

Nguyễn Hữu Duẩn

 

Ca 2

Từ 13h ngày 30/01/2022 (tức 28 tháng 12 âm lịch) đến 13h ngày 01/02/2022 (tức mùng 1 Tết)

Phạm Văn Minh

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Tá Đoàn

 

Ca 1

Từ 13h ngày 01/02/2022 (tức mùng 01 Tết) đến 13h ngày 03/3/2022 (tức mùng 03 Tết)

Phạm Văn Định

Phạm Văn Tiến

Nguyễn Hữu Duẩn

 

Ca 2

Từ 13h ngày 03/02/2022 (tức mùng 01 Tết) đến 13h ngày 05/02/2022 (tức mùng 05 Tết)

Phạm Văn Minh

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Tá Đoàn

 

Ca 1

Từ 13h ngày 05/02/2022 (tức mùng 05 Tết) đến 13h ngaỳ 08/02/2022 (tức mùng 08 Tết)

Phạm Văn Định

Phạm Văn Tiến

Nguyễn Hữu Duẩn

 

Ca 2

Từ 13h ngày 08/02/2022 (tức mùng 08 Tết) đến hết ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 Tết)

Phạm văn Minh

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Tá Đoàn

 

- Trực 100% quân số từ 18 giờ ngày 31/1/2022 tức (29tết) đến 06 giờ ngày 01/2/2022 tức (Mùng 1 tết).

- Các ca trực tuần tra kiểm sát vào hồi 21 giờ 00 ngày hôm trước đến 02 giờ 00 ngày hôm sau, tùy vào tình hình thực tế trưởng ca bố trí thời gian tuần tra kiểm soát.

Nơi nhận:

- Công an huyện (Để chỉ đạo);

- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân ;

- Lưu Công an xã (Để thực hiện)

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đại úy Phạm Văn Minh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1028
Trước & đúng hạn: 1026
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:12/08/2022 15:28:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TÂN KỲ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Việt Tiệp

Địa chỉ: xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203741214

Email: tieptanky@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 17
Tháng này: 1,314
Tất cả: 101,286